Page 1 of 1

Space Junk Threatens Space Station

Posted: Mon Aug 12, 2019 3:40 am
by katiequinn
WASHINGTON (AP) - Phi hành đoàn của trạm vũ trụ quốc tế đã có một cuộc gọi gần với rác không gian.

Ba phi hành gia đã trú ẩn trong 11 phút thứ năm trong một viên nang thoát hiểm của Nga trước khi trở lại bên trong. Các quan chức đã lo lắng rằng trạm vũ trụ có thể bị tấn công với một mảnh rác không gian.

NASA cho biết các mảnh vỡ là một mảnh nhỏ của một động cơ tàu vũ trụ cũ và nó đã đi qua trong vòng ba dặm của nhà ga.

Các mảnh đo được ít hơn một inch nhưng các mảnh vụn nhỏ có thể gây ra sự mất mát nghiêm trọng của áp suất không khí trong nhà ga. NASA cho biết đây không phải là lần đầu tiên họ đưa phi hành đoàn vào trạm để đảm bảo an toàn.

Có hai người Mỹ và một người Nga trên trạm vũ trụ.

Re: Space Junk Threatens Space Station

Posted: Mon Aug 12, 2019 3:51 pm
by poikilotrm
Oh yeah? Come over here and say that!